Choď na obsah Choď na menu
 


" Pocitový chodník" v našej MŠ

                                  Naša MŠ je environmentálne profilovaná a aktívne využíva rozmanité formy zažitkového učenia tak, aby významne prispievali k dosiahnutiu pozitívnych zmien v chápaní, konaní a postojoch voči životnému prostrediu. Zaujímavým spestrením je v našej materskej škole vytvorenie pocitového chodníka

Projekt  pocitového chodníka, jeho kompozíciu, tvar, rozmiestnenie a vymeranie v areáli školy, na nevyužitej časti školského dvora,  navrhla riad. MŠ Xénia Tomková. Po vypracovaní projektu, na ktorý finančne prispel Nadačný dom Telecom a nadácia Pontis, so súhlasom a výdatnou pomocou starostu obce JUDr. Ľubomíra Vranku vzniklo krásne dielko. Päť ochotných rodičov a rodinných príslušníkov  sa aktívne zapojilo do prípravných prác ale aj iných, fyzicky náročnejších, pri zakladaní obrubníkov, betónovaní, pokládke materiálov i terénnych úpravách.

Cieľom chodníka je priblížiť deťom prírodu. Vytvoriť im priestor, kde poznávanie na základe  rôznych senzorických podnetov, bude pre deti hlbokým  a nevšedným zážitkom. Cez haptiku - dotykom bosými chodidlami  budú vnímať vybrané prírodniny . Veď stúpiť bosými nohami na drevo, piesok, kôru stromu, veľké aj malé okruhliaky, trávu, zanechá v deťoch rôzne pocity. Budú to pocity spojenia s prírodou. Súčasne si budú posilňovať svaly klenby chodidla, udržiavať rovnováhu pri chôdzi v členitom teréne, prekonávať obavy z nepoznaného. Aktivity na školskom dvore budú odteraz pre naše deti zábavnejšie, spontánnejšie a zaujímavejšie a náš školský dvor krajší.