Choď na obsah Choď na menu
 


"Ružový vienok"

                    Dňa    7.5. 2018  organizujeme v kultúrnom dome v Skároši  obvodovú    súťaž  detí  predškolského   veku  v ľudovom speve, pod názvom                 „Ružový   vienok                           na ktorú Vás  srdečne pozývame.

Program:
-   9.00  -  zraz účinkujúcich a hostí v MŠ  Skároš  - občerstvenie

-   9.30  -  sprievod cez obec do KD

- 10.00 - 12.00 súťaž

- 12.00 - 13.00  obed

- 13.00 vyhodnotenie súťaže, detská diskotéka

Do súťaže je prihlásených 11 materských škôl.

 Čo  nám to dá?

Deti  - zážitok z krásnej akcie, vypočujú si a naučia sa nové ľudové piesne, vyskúšajú si verejné vystupovanie, čím u nich podporíme súťaživosť a odvahu, zážitky a piesne si prenesú do svojich domovov a kolektívov

Učiteľky - výmena skúseností, snaha naučiť deti niečo nové, hľadať nové formy práce s deťmi, viesť ich k láske k ľudovému umeniu, tradíciám a folklóru

Materské školy - zviditeľnenie práce učiteliek materských škôl, udržiavanie tradícií, zapájanie MŠ do života obcí, ako neodlučiteľnej súčasti obce – deti vedieme k tomu, že ako budúci občania sa naučia mať radi svoju dedinu, svoj kraj, ......Slovensko

 

 

 

 

DSS VIRGANEK –(spoluorganizátor  súťaže) pripraví výstavku ručných prác .